Hopp til hovedinnhold

Innspill til nasjonale planer for tekniske fag og helse- og oppvekstfag i høyere yrkesfaglig utdanning

Utkast til nasjonale planer for tekniske fag og helse- og oppvekstfag er klare. Vi ønsker innspill til det avsluttende arbeidet.

Sist oppdatert : 25. oktober 2023

Planene har blitt utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra fagskolesektoren og tilknyttede aktører.

Hvordan komme med skriftlige innspill?

Under kan du laste ned planutkast for hver av planene. Skriftlige innspill sendes til fagskoleradet@hkdir.no innen 16.oktober 2023 kl.23:59.

Merk innspillet med: "Høringssvar: navn på plan".

Last ned planutkast

Linda Kjosaas

E-post:linda.kjosaas@hkdir.no

Telefonnummer:94 43 67 91

Malin Vangsnes-Weaver

E-post:malin.vangsnes-weaver@hkdir.no