Aktuelt
Aktuelt
03.05.2019

Historisk dag

11. april var Nasjonalt Fagskoleråd og Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) blant gjestene som møtte Stortingets utdannings- og forskningskomité på deres komitetur til Fagskolen Innlandet på Gjøvik. Dette var første møte av sitt slag.  

Møte ble innledet med en presentasjon om Nasjonalt fagskoleråd, de prioriterte sakene i 2019 og viktige saker for fagskolesektoren. Nasjonalt fagskoleråd informerte også om arbeidsgruppen som skal arbeide frem et forslag til definisjon av kunnskapsgrunnlaget.  

ONF satt blant annet fokus på studentvelferd og finansiering og kvalitet i utdanningen. De utfordret også komiteen på hvor høyere yrkesfaglig utdanning bør plasseres i norsk kvalifikasjonsrammeverk. 

Utdanning og forskningskomiteen stilte mange engasjerte spørsmål både til Nasjonalt fagskoleråd og til organisasjon for norske fagskolestudenter. Leder av Nasjonalt fagskoleråd forsøkte å få noen kommentarer på hvor komiteen vil med høyere yrkesfaglig utdanning, men det ble få svar på grunn av lite tid. 

Avslutningsvis belyste rådet utfordringene med finansieringssituasjonen og la vekt på behov for midler til utvikling av nasjonale planer og til drift av fagrådene.