Aktuelt
Aktuelt
19.08.2022

Høring - revisjon av redskapsemnene for tekniske gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye læringsutbyttebeskrivelsene for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring klare.

Høringsrunden åpner mandag 22. august og avsluttes fredag 30. september 2022. Vi ber sektoren komme med innspill for å sikre at planene blir et relevant og godt verktøy.

Kom med innspill!

For å sikre et produkt av høy kvalitet, er arbeidsgruppene avhengige av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet. 

Last ned planutkast og gi skriftlig tilbakemelding innen 30. september. 

Delta på innspillseminar

Den 21. september 2022 arrangerer HK-dir åpne innspillseminar. Innspillseminarene gjennomføres som digitale dialogmøter via Zoom.

Meld deg på muntlig innspillseminar den 21. september. 

Se ferdigstilte planer

I perioden 2020-22 ble 14 nasjonale planer for tekniske gradsutdanninger revidert, og man ser for seg en ny revisjonsrunde for de resterende planene i 2022/23

Last ned og ta i bruk ferdigstilte Nasjonale planer innen tekniske gradsutdanninger og helse- og oppvekstfag

 

Har du spørsmål om arbeidet, send gjerne en e-post til fagskoleradet@hkdir.no
Merk e-posten: Nasjonale planer 2022.