Aktuelt
Aktuelt
15.09.2019

Nasjonalt fagskoleråd på studietur til nye Trøndelag

Nasjonalt fagskoleråd dro på studietur til Steinkjer, Levanger og Stjørdal fagskole for å lære mer om prosessen med å samle alle fagskolene i Trøndelag til én; Trøndelag Høyere Yrkesfagskole.

Rådet ble ønsket velkommen på det som fremdeles er Steinkjer Fagskole av Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylke.

Gruppe mennesker stående i en trapp ser opp mot kamera, innendørs i skolemiljø

Nasjonalt fagskoleråd på studietur til nye Trøndelag

Iversen kunne berette om sammenslåingsprosessen, om utfordringer og gevinster, og om visjoner og mål.  Nå skal syv fagskoler  bli til én. Fylket skal bli en kompetansepolitisk aktør og samfunnsutvikler som bygger helhetlig karriereveiledning, et fleksibelt utdanningssystem, og et arbeidsliv preget av gode læringsmuligheter og god bruk av kompetanse.

Trøndelag Høyere Yrkesfagskole

Et av suksesskriteriene i prosessen så langt har vært å ansette en prosjektrektor tidlig i fasen, nemlig Odd-Inge Strandheim. Sammen med fagskolekoordinator Ståle Erzgaard og rådgiver Asgeir Finserås fikk rådet høre mer om veien frem mot vedtak, etablering og kvalitetsutvikling. Fagskolene vil få navnet Trøndelag Høyere Yrkesfagskole, og skal være kjennetegnet av høy kvalitet og attraktive utdanningstilbud. 

Dag to på studieturen fikk rådet besøke to flotte fagskoler. Først gikk turen til Levanger fagskole der Marit Wang Eriksen fortalte om samarbeid med lokale bedrifter og veien frem mot akkreditering av nye studietilbud.

Neste og siste stopp var Stjørdal fagskole. Her fortale Tine Haugen blant annet om endringstendenser på skolen de senere år. Blant annet blir studentene blir yngre, de har ofte gode karakterer, men mangler nødvendig praksis. Den nye poengberegningen for opptak til høyere yrkesfaglig utdanning forventes å forsterke denne tendensen.

Rådet takker Trøndelag Fylkeskommune for to spennende og lærerike dager.