Aktuelt
Aktuelt
24.09.2020

Nye nasjonale studieplaner i fagskolesektoren

Arbeidet med å oppdatere 16 studieplaner innen fagskolesektoren er nå i gang. Sektoren og arbeidslivet må være tett involvert.

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift, gjør at det er et stort behov for en gjennomgang. Nå er arbeidet endelig gang. Over en treårsperiode skal hele 42 studieplaner revideres i regi av Nasjonalt fagskoleråd. 

Leder av Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen, er opptatt av fagskolenes viktige rolle for å møte kompetansebehovet i arbeidslivet.

- Vi står i sentrum av kompetansereformen, vi er motoren i bransjeprogrammene og vi gir permitterte og arbeidsledige fagarbeidere en mulighet til å få oppdatert sin kompetanse, sa han i oppstartsamlingen for arbeidet. 

Styringsgruppen fra Nasjonalt fagskoleråd påpekte viktigheten av å oppgradere studieplanene, både for å sikre kvaliteten i tilbudene, men også gjøre fagskoleutdanningen mer fremtidsrettet og attraktiv. 

Disse studieplanene oppdateres i 2020

I perioden 15. september 2020 til 1. juni 2021, skal studieplaner for følgende studietilbud oppgraderes:

Tekniske utdanninger: FTB01 Bygg, FTB02 Anlegg, FTB03 KEM, FTD01 Programmering, FTD02 IT-sikkerhet, FTE01 Automatisering, FTE02 Elektronikk, FTE13 Elkraft

Helse- og oppvekstutdanninger: FH001 Barn med særskilte behov, FH002 Arbeid med de yngste barna, FH003 Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse, FHH04 Rehabilitering, FHH05 Kreftomsorg, FHH12 Helse, aldring og aktiv omsorg, FHH13 Livsstils- og kroniske sykdommer, FHH15 Nevrologiske skader og sykdommer 

Et godt arbeidsverktøy for skoler og arbeidsliv

De nye studieplanene skal være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv. Planene skal åpne for lokal tilpasning og handlingsrom, og sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet. De nye studieplanene skal også gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet. 

Trenger innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet

Arbeidet utføres av arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd. Hver av de seksten arbeidsgruppene består av tre personer med faglig bakgrunn fra arbeid innen høyere yrkesfaglig utdanning eller relevant arbeidsliv. Men arbeidet kan ikke utføres av arbeidsgruppene alene, de er avhengig av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet. 

I perioden januar til mars 2021 vil Diku arrangere en åpen innspill- og høringsrunde. I tillegg skal den enkelt arbeidsgruppe aktivt hente inn innspill og bidra til åpenhet rundt arbeidet.

Har du spørsmål om arbeidet, send en epost til fagskoleradet@diku.no, Merk e-posten: Nasjonale studieplaner 2020.