Aktuelt
Aktuelt
15.10.2019

Oppgradering av nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Slike planer skal sikre at utdanninger innen samme fag skal gi samme kompetanse, uavhengig av studiested. 

Dagens planer er til dels utdatert og foreldet og en grundig gjennomgang av overordnede fagplaner er avgjørende for å sikre kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning.  

I samarbeid med de nasjonale fagrådene sendte Nasjonalt fagskoleråd en søknad om finansiering til Kunnskapsdepartementet på forsommeren. Rådet synliggjorde sektorens behov for midler og skisserte en plan for arbeidet. Søknaden omfattet de tekniske fagene og helse- og oppvekstfagene – for ett sted må man jo begynne, og dette er to av de store fagene i sektoren. Maritime fag, et av de andre store fagområdene, er finansiert gjennom et eget prosjekt – Markom – ut 2020. De grønne fagene starter arbeidet på et senere tidspunkt. 

Nasjonalt fagskoleråd fikk tildelt 800 000 kroner til oppgradering av fagplanenes generelle del. De nasjonale fagrådene etablerte to arbeidsgrupper og i oktober ble det arrangert oppstartssamling på Lillestrøm.   

Det legges opp til en åpen prosess og bred involvering av sektoren for å sikre at resultatet er noe sektoren virkelig trenger og vil bruke. Det vil bli arrangert to høringsrunder og ett innspillsseminar. Arbeidet med generell del vil pågå til 31. mars 2020. Deretter skal planene godkjennes og vedtas i de nasjonale fagrådene.  

Med bakgrunn i arbeidet som gjøres høsten 2019 og videre dialog med Nasjonalt fagskoleråd, vil Kunnskapsdepartementet komme tilbake til videre finansiering av arbeidet med oppgradering av overordnede nasjonale fagplaner.  

Medlemmer i styringsgruppen til Nasjonalt fagskoleråd

Wictor Ø. Jensen (Teknisk), Thea Tuset (Helse- og oppvekstfag), Harald Jørgensen, (Teknisk), Jofrid Klæboe (Teknisk), Kaia Brækken (Helse- og oppvekstfag), Hilde Eide Tørring (Helse- og oppvekstfag), Svein Harald Larsen (Teknisk). Foran: Gry Ulvedalen, Sture Flaaten og Ola Småkasin, alle fra styringsgruppen. Ingeborg Marie Østby Laukvik og Arvid Ellingsen var ikke tilstede da bildet ble tatt.