Aktuelt
Aktuelt
24.08.2020

Partene i frontfaget løfter frem industrifagskolen

Fellesforbundet og Norsk Industri kom før helgen frem til enighet i lønnsforhandlingene i det såkalte frontfaget.

Et felles krav fra partene var at regjeringen måtte bidra med 50 millioner kroner til Industrifagskolen. Kravet ble innfridd av statsminister Erna Solberg og var med på å bidra til at frontfaget kom i havn. 

For fagskolesektoren er dette en svært god nyhet. Vi slutter oss mer enn gjerne til statsministerens ord om at regjeringen satser på å utvikle fagskolefeltet som en stadig viktigere del av det norske utdanningssystemet.

Industrifagskolen har blitt til gjennom i et trepartssamarbeid mellom partene i arbeidslivet og regjeringen. Det heter i riksmeklerens møtebok fra enigheten at de tillitsvalgte og bedriften skal drøfte og komme frem til en felles plan for innhold, behov og gjennomføring av etterutdanningen. Vi snakker her om den norske modellen på bedriftsnivå. 

Industrifagskolen har i perioden 2016-2018 blitt utviklet gjennom ulike lokale piloter flere steder i Norge. Fagarbeidere har fått kompetansepåfyll gjennom korte og tilrettelagte moduler fra teknisk fagskole.

De fagskolene som har vært med på utviklingen av Industrifagskolen er fagskolene på Sørlandet, i Ålesund, Hordaland, Innlandet og Tinius Olsen i Kongsberg. Det har de gjort i samarbeid med lokale tillitsvalgte i Fellesforbundet og bedrifter som prosessindustrien på Sørlandet, Vard (verftsindustrien), Larvik, Kværner, Wartsila Norway, Advanctec, Kongsberggruppen, GKN Aerospace, Terchnip FMC, Bentle, Nammo og Mapei. ‘

Regjeringen har også innfridd kravet fra partene om at Industrifagskolen skal bli permanent. Det er trepartssamarbeid på sitt beste og helt i tråd med den norske modellen. Industrifagskolen kan dermed benyttes av industribedrifter over hele landet. 

Fagskolene bidrar slik sett til at fagarbeidere i konkurranseutsatt industri skal få utvikle sin fagkompetanse og for å styrke bedriftens konkurranseevne. Koronakrisen har også gjort det nødvendig å gi et kompetansetilbud til de som har blitt permittert eller har mistet jobben. Vi som representerer fagskolesektoren, er derfor stolte over at industrifagskolen har blitt løftet frem av partene i frontfaget og så tydelig prioritert av regjeringen. 

Arvid Ellingsen
Leder i Nasjonalt fagskoleråd