Aktuelt
Aktuelt
04.05.2023

Temamøte - risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonalt fagskoleråd har etablerte et prosjekt med fokus på risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig sektor(HYU). Målet er å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren og bidra til deling av beste praksis. Initiativet har fått navnet Risiko og Beredskap i HYU.

Arbeidsgruppen for Risiko og Beredskap i HYU inviterer til temamøte. Les mer om arrangementet her: Temamøte