Nettverk for risiko og beredksap i høyere yrkesfaglig utdanning

Velkommen til møte om risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning.
Ernst Sundt, pro-rektor ved Noroff høyskole og Nasjonalt fagskoleråds representant i Beredskapsrådet, drar oss gjennom siste nytt, handlingsplan for 2024, litt om nettverk for risiko og beredskap og møtedatoer fremover. 

Nr. TittelType
 Velkommen 
01/23Nytt rundt bordet
- Møte med KD, beredskapsrådet og ulike nettverk
- Risiko og beredskap på Fagskolekonferansen - Så galt kan det gå
Informasjon
02/23Handlingsplan for 2024
-    Forslag til aktiviteter 2024:
-    Oppfølging fra undersøkelse
o    ROS forum (Mål: alle får laget/oppdatert sin ROS)
o    Beredskapsforum (Mål: samhandling om å lage/oppdatere beredskapsplaner)
-    Andre forslag til aktiviteter?
Diskusjon
03/23Formalisering av nettverket
-    NFR oppnevner leder/representant til Beredskapsrådet
-    Valg av representanter til styringsgruppe eller arbeidsutvalg
-    Årshjul for aktiviteter og møtepunkter
-    Drift av forum: Valg av leder
o    Deltakelse i forum
 
Diskusjon
04/23Møtedatoer fremover
- Forslag: siste torsdag i mnd. i januar, mars, mai, september og november
Vedtak
05/23Eventuelt 

 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 16. okt. 2023 09:00
Til: 16. okt. 2023 11:00
Spørsmål?
Send en e-post til
fagskoleradet@hkdir.no
Praktisk informasjon:

Arrangementet er digitalt