Temamøte - risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonalt fagskoleråd har etablerte et prosjekt med fokus på risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig sektor(HYU). Målet er å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren og bidra til deling av beste praksis. Initiativet har fått navnet Risiko og Beredskap i HYU.

Arbeidsgruppen har samlet informasjon om hvordan fagskolen arbeider med risiko og beredskap gjennom en spørreundersøkelse.

I temamøtet presenteres resultater og funn fra undersøkelsen, deltakerne får litt informasjon om nettverket og pågående aktiviteter.
 
Presentasjon fra temamøte: Risiko og beredskap i HYU

 


 

Icon showing a calendar
Påmeldingsfrist:
Tid:
Fra: 1. jun. 2023 08:30
Til: 1. jun. 2023 10:00
Spørsmål?
Send en e-post til
fagskoleradet@hkdir.no