Beredskapsrådet for høyere yrkesfaglig utdanning

Her vil det bli publisert innhold fra Beredskapsrådet for høyere yrkesfaglig utdanning

Beredskapsrådet for høyere yrkesfaglig utdanning er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fagskolesektoren. Initiativet er igangsatt av Nasjonalt Fagskoleråd. Det tas sikte på at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette. En viktig oppgave for rådet vil være å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene. Rådet bør blant annet bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene.