Nasjonale fagråd

De nasjonale fagrådene bistår Nasjonalt fagskoleråd i arbeidet med å videreutvikle høyere yrkesfaglig utdanning. 

Ønsker du å komme i kontakt med fagrådene? Send en e-post til fagskoleradet@hkdir.no

Mandat for fagrådene 

Les mer om de ulike fagrådene under