Nasjonale planer

Nasjonalt fagskoleråd skal over en treårsperiode lede arbeidet med å revidere planer innen tekniske fag og helse og oppvekstfag. På denne siden finner du informasjon om arbeidet, informasjon om  høringsrunder på planutkast og planer som er ferdig reviderte og klare til bruk.

  Høringsrunde for nasjonale planer er åpen

  Nå er utkast til de nye nasjonale planene for tekniske fag og helse- og oppvekstfag klare. Høringsrunden åpner 21. august og avsluttes 16. oktober 2023. Vi ber sektoren komme med innspill for å sikre at planene blir et relevant og godt verktøy.  

  Les om hvordan du kan komme med innspill.

  Det blir også arrangert innspillsmøter over Zoom i løpet av september.

  Mer informasjon og påmelding finner du på arrangementsiden.

  Revidering av Nasjonale planer 2023 er i gang

  Nasjonalt fagskoleråd er i gang med å revidere tredje bolk med nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning.  Planarbeidet er et viktig bidrag til den generelle kvalitetsheving i sektoren, og Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  

  Hva er en Nasjonal plan?

  Nasjonale planer er veiledende rammer som skal sikre at tilsvarende fagskoleutdanninger holder høy og tilsvarende kvalitet og kan gjenkjennes fra fagskole til fagskole. De er altså et grunnlag når fagskolene skal utvikle egne studieplaner som er tilpasset lokale og regionale behov.
  Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT, og den enkelte tilbyders styre har ansvaret for utvikling og vedlikehold av disse. 
  Hvorvidt et ønske om å implementere de nye nasjonale planene utløser behov for ny akkreditering hos NOKUT, eller endringsmelding, avhenger av den eksisterende studieplanen til den enkelte fagskole, hvor stor den ønskede endringen er, og hvorvidt fagskolen har fagområdeakkreditering. På NOKUTs nettsider fremkommer det når og hvordan melde fra om endringer, og hvilke endringer som kan gjøres uten å søke eller melde fra til NOKUT.

  Organisering av revisjonsarbeidet

  Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper med tre fagpersoner i hver, og det er ønskelig med en representant fra arbeidslivet i hver gruppe. 
  Styringsgruppen består av Adeline Landro, Ola Småkasin, Gry Ulvedalen, Cathrine Westmork og Ole Kristian Thoresen. 
  Følgende planer innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag revideres i 2023: 

  Nasjonal planArbeidsgruppe
  Administrasjon

  Katrine Høgestøl
  Grethe Olava Bakkevold

  VeiledningIngvild Halås
  Ann Kathrin Birkeland
  Ragnhild Holmedahl
  Barsel og barnepleie Hilde Hertzenberg
  Edel Ballovarre
  Mina Nayee
  Smittevern og sterilforsyning Kjersti Nævdal
  Linda Lynghaug
  Katy Tavakkoli
  Observasjons- og vurderingskompetanse Hilde Eide Tørring
  Gry Ulvedalen
  Jette Dyrnes
  BIM Installasjon Geir Vatnelid
  Odd Magnus Guldal
  Steffen Hamborg
  BIM Konstruksjon David Bakken
  Rolf Harald Solberg
  Ingolf Sundfør
  Prosessteknikk Ingrid Hordvik
  Rene Olsen
  Hanne Kvernmo Rye
  Matteknikk Anette Israelsen Dybvik
  Marit Tømmerås
  Boring Linda Lidal
  Børge Harestad
  Ole Kristian Hollevik
  Brønnservice Børge Harestad
  Linda Lidal
  Havbunnsinstallasjoner Anne Marita Braaten
  Fredrik Nilsen
  Olje- og gassbehandling Sigbjørn Gjedrem
  Mari-Anne Idland
  BIM anlegg Kristoffer Moe
  Espen Rue

  Planene godkjennes av Nasjonalt fagråd for tekniske fag eller Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag.

  Tidsplan for arbeidet

  Dato*Aktivitet
  18.-19.4. 2023 Oppstartssamling for arbeidsgrupper  
  23.-24.5. 2023 2. arbeidsgruppesamling - digitalt 
  10.08.2023 Innlevering planutkast 
  21.08.-16.10.2023 Høringsrunde  
  September 2023 Innspillsseminar – digitalt 
  September 2023 Innspill fra fagrådene. 
  17.10.2023 3. arbeidsgruppesamling - digitalt 
  16.11.2023-17.11.2023 4. arbeidsgruppesamling 
  27.11.2023 Arbeidet avsluttes og godkjennes i faglige råd 
  *med forbehold om endringer 

  Ferdigstilte nasjonale planer

  Planer som er ferdig revidert kan du laste ned under.
  •    Tekniske fag
  •    Helse- og oppvekstfag
  I tillegg er redskapsemnene (realfag, kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring) revidert i 2022 og integrert i de publiserte planene for tekniske fag.

  • Realfaglig redskap

    

   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Temaliste 
   Ingrid Hordvik (gruppeleder)
   Gaute Birkeli    
   Håvard Broberg     
   Svein Arne Johannesen    

    

  • Kommunikasjon
   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Følgebrev 
   Solbjørg Skjønhaug Sviland (gruppeleder)    
   Lise Mordal    
   Line Larsen    
   Kristine Tveit

    

  • Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
   EmneplanArbeidsgruppe
   1)    Emneplan 
   2)    Følgebrev 
   Steinar Gjerde - gruppeleder    
   Frode Hjertnes 
   Mette Holan    
   Tor Martin Pedersen

    

  Kontakt

  Linda Kjosaas
  Tlf: 944 36 791
  linda.kjosaas@hkdir.no

  Fredrik Sagafos 
  Tlf: 458 300 41
  fredrik.sagafos@hkdir.no

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler. Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.