Hopp til hovedinnhold

Om arbeidet med nasjonale planer

Nasjonalt fagskoleråd skal over en treårsperiode lede arbeidet med å revidere planer innen tekniske fag og helse og oppvekstfag. På denne siden finner du informasjon om arbeidet, informasjon om høringsrunder på planutkast og planer som er ferdig reviderte og klare til bruk.

Sist oppdatert : 23. februar 2024

Høringsrunde høsten 2023

Nå er utkast til de nye nasjonale planene for tekniske fag og helse- og oppvekstfag klare.

Høringsrunden åpner 21. august og avsluttes 16. oktober 2023.

Revidering av Nasjonale planer 2023 er i gang

Nasjonalt fagskoleråd er i gang med å revidere tredje bolk med nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Planarbeidet er et viktig bidrag til den generelle kvalitetsheving i sektoren, og Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.

Hva er en Nasjonal plan?

Nasjonale planer er veiledende rammer som skal sikre at tilsvarende fagskoleutdanninger holder høy og tilsvarende kvalitet og kan gjenkjennes fra fagskole til fagskole. De er altså et grunnlag når fagskolene skal utvikle egne studieplaner som er tilpasset lokale og regionale behov.

Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT, og den enkelte tilbyders styre har ansvaret for utvikling og vedlikehold av disse.

Hvorvidt et ønske om å implementere de nye nasjonale planene utløser behov for ny akkreditering hos NOKUT, eller endringsmelding, avhenger av den eksisterende studieplanen til den enkelte fagskole, hvor stor den ønskede endringen er, og hvorvidt fagskolen har fagområdeakkreditering. På NOKUTs nettsider fremkommer det når og hvordan melde fra om endringer , og hvilke endringer som kan gjøres uten å søke eller melde fra til NOKUT.

Organisering av revisjonsarbeidet

Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper med tre fagpersoner i hver, og det er ønskelig med en representant fra arbeidslivet i hver gruppe.

Styringsgruppen består av Adeline Landro, Ola Småkasin, Gry Ulvedalen, Cathrine Westmork og Ole Kristian Thoresen.

Følgende planer innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag revideres i 2023:

 • Administrasjon
  Arbeidsgruppe: Katrine Høgestøl og Grethe Olava Bakkevold
 • Veiledning
  Arbeidsgruppe: Ingvild Halås, Ann Kathrin Birkeland og Ragnhild Holmedahl
 • Barsel og barnepleie
  Arbeidsgruppe: Hilde Hertzenberg, Edel Ballovarre og Mina Nayee
 • Smittevern og sterilforsyning
  Arbeidsgruppe: Kjersti Nævdal, Linda Lynghaug og Katy Tavakkoli
 • Observasjons- og vurderingskompetanse
  Arbeidsgruppe: Hilde Eide Tørring, Gry Ulvedalen og Jette Dyrnes
 • BIM Installasjon
  Arbeidsgruppe: Geir Vatnelid, Odd Magnus Guldal og Steffen Hamborg
 • BIM Konstruksjon
  Arbeidsgruppe: David Bakken, Rolf Harald Solberg og Ingolf Sundfør
 • Prosessteknikk
  Arbeidsgruppe: Ingrid Hordvik, Rene Olsen og Hanne Kvernmo Rye
 • Matteknikk
  Arbeidsgruppe: Anette Israelsen Dybvik og Marit Tømmerås
 • Boring
  Arbeidsgruppe: Linda Lidal, Børge Harestad og Ole Kristian Hollevik
 • Brønnservice
  Arbeidsgruppe: Børge Harestad og Linda Lidal
 • Havbunnsinstallasjoner
  Arbeidsgruppe: Anne Marita Braaten og Fredrik Nilsen
 • Olje- og gassbehandling
  Arbeidsgruppe: Sigbjørn Gjedrem og Mari-Anne Idland
 • BIM anlegg
  Arbeidsgruppe: Kristoffer Moe og Espen Rue

Planene godkjennes av Nasjonalt fagråd for tekniske fag eller Nasjonalt fagråd for helse- og oppvekstfag.

Tidsplan for arbeidet

Datoer og aktiviteter, med forbehold om endringer:

 • 18.–19.4. 2023 Oppstartssamling for arbeidsgrupper
 • 23.–24.5. 2023 2. arbeidsgruppesamling - digitalt
 • 10.08.2023 Innlevering planutkast
 • 21.08.–16.10.2023 Høringsrunde
 • September 2023 Innspillsseminar - digitalt
 • September 2023 Innspill fra fagrådene
 • 17.10.2023 3. arbeidsgruppesamling - digitalt
 • 16.11.2023–17.11.2023 4. arbeidsgruppesamling
 • 27.11.2023 Arbeidet avsluttes og godkjennes i faglige råd

Ferdigstilte nasjonale planer

Last ned planer som er ferdig revidert:


I tillegg er redskapsemnene (realfag, kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring) revidert i 2022 og integrert i de publiserte planene for tekniske fag.

Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler.

Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.

Linda Kjosaas

E-post:linda.kjosaas@hkdir.no

Telefonnummer:94 43 67 91

Fredrik Sagafos

E-post:fredrik.sagafos@hkdir.no

Telefonnummer:45 83 00 41