Nasjonale planer

Over en treårsperiode skal 42 planer revideres i regi av Nasjonalt fagskoleråd.

  Det har lenge vært behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift, gjør at det er et stort behov for gjennomgang.

  Andre runde med revidering av planer er i gang

  7. og 8. september var det det oppstarstsamling for revidering av andre bolk med nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). I denne runden er det fire helseutdanninger innen psykisk helse, rus og miljøarbeid og seks planer innen tekniske utdanninger – TIP som skal under lupen.  

  Organisering

  Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper á tre bestående av fagpersoner, representanter fra arbeidslivet og ONF.

  • FHH08 Miljøarbeid innen rus
   • Lars Even Lynne
   • Alexander Kokkin
   • Sigrid Lian
  • ​​​​​​​FHH09 Tverrfaglig miljøarbeid
   • Renate Remlo
   • Mattis Andreas Falch
   • Dinora Kaso
  • FHH11 Miljøarbeid funksjonsnedsettelser
   • Eleni Canameti
   • Nina Simonsen
   • Vivian Schjølberg
  • FHH14 Psykisk helse og rus
   • Per Børre Seloter
   • Kjersti Lyssand Lindbom
   • Marianne Moberg
  • FTT01 Bilteknikk
   • Kristian Whinter Leira
   • Per Anton Hansen
   • Lars Harald Heggen
  • FTT02 Kulde- og varmepumpeteknikk
   • Geir Gotaas
   • Kenneth Sjølstad
   • Erik Hoksrød
  • FTT04 Maskinteknikk
   • Kathryn Hansen
   • Sander Bjerkevoll
   • Heming Indreland
  • FTT05 Maskinteknikk drift
   • Wictor Østvand Jensen
   • Harald Jørgensen
   • Inger Karine Kversøy Kaardal 
  • FTT06 Mekatronikk
   • Åse Kleven
   • Ole Fredrik Stevning
   • Snorre Løge
  • FTT08 Sveiseteknikk
   • Anne Lise Kjelstad
   • Jan-Are Gudbrandsen
   • Jan Ingjar Holmvik

  Tidsplan for arbeidet

  Nasjonalt fagskoleråd har lagt opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet.

  7.–8. september 2021Oppstartssamling for arbeidsgruppene
  2. november 20212. arbeidsgruppesamling 
  21. januar–21. mars 2022Innspillsrunde på planutkast
  uke 5, 2022Innspillsseminar, digitale møter
  6. april 20223. arbeidsgruppesamling 
  5. mai 20224. arbeidsgruppesamling
  1. juni 2022Planene oversendes faglige råd

  Bakgrunn for arbeidet

  Dagens planer er utdaterte, og en revidering av planene skal bidra til å styrke kvalitetsutviklingen i sektoren. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift gjør at det er et stort behov for en gjennomgang. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  

  Målet er at de nye planene skal:  

  • Være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv  
  • Legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom 
  • Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet 
  • Gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet 

  Styringsgruppen for revidering av nasjonale planer

  Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Arvid Ellingsen 
  • Gry Ulvedalen  
  • Ola Småkasin 
  • Sture Normann Flaaten 

  Revidering av redskapsemner og LØM 2022

  Nasjonalt fagskoleråd er i gang med å revidere nasjonale planer for Yrkesrettet kommunikasjon, Realfaglige redskap og Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) i de tekniske gradsutdanningene. Arbeidet hadde oppstart 20.april 2022 og skal ferdigstilles til desember 2022. 

  Organisering

  Arbeidet vil bli organisert i tre arbeidsgrupper på fire personer som utfører det praktiske arbeidet, og tre referansegrupper på tre personer som gir faglige og praksisnære innspill til arbeidsgruppen underveis.  Se nedtrekksmeny for oversikt over  deltagere. 

  • Arbeidsgruppe A - Realfaglig redskap
   Ingrid HordvikFagskulen Vestland
   Gaute BirkeliFagskolen Vestfold og Telemark
   Håvard BrobergFagskolen Innlandet
   Svein Arne JohannesenFagskolen i Viken

    

  • Arbeidsgruppe B - Yrkesrettet kommunikasjon
   Solbjørg Skjønhaug SvilandFagskulen Vestland
   Lise MordalFagskolen Vestfold og Telemark
   Line LarsenFagskolen Rogaland
   Kristine TveitFagskolen Oslo

    

  • Arbeidsgruppe C - LØM
   Steinar Gjerde
   Fagskolen Innlandet
   Frode Hjertnes Fagskulen Vestland
   Mette HolanTrøndelag høyere yrkesfagskole
   Tor Martin PedersenFagskolen i Nord

    

  • Referansegrupper
   ElektroMorten Dahle BKK
   ElektroRagnar EideFagskolen i Agder
   ElektroHenning SkauONF
   Bygg/anlegg/KEMØystein Eriksen VikBNL
   Bygg/anlegg/KEMAlexander VikkiFagskolen i Viken
   Bygg/anlegg/KEMTom Alexander ØstensenONF
   IndustriStig Valter TovåsFagskolen i Nord
   IndustriPer Olav HaarbergTrøndelag høyere yrkesfagskole
   IndustriMathias HillgrenONF

    

  Styringsgruppe for revidering av redskapsemner og LØM

  Styringsgruppen består av følgende medlemmer: 

  • Ola Småkasin, leder NFTF 
  • Sture Normann Flaaten, nestleder Nasjonalt fagskoleråd  
  •  Svein Harald Larsen, nestleder NFTF
  • Gry Ulvedalen, representant fra styringsgruppen for nasjonale planer

   

   

  Reviderte planer 2020

  Planene for følgende utdanninger ble oppgradert i perioden 14. september 2020 til 1. juni 2021. I godkjenningsprosessen så fagrådene behov for en gjennomgang av planene for å sikre et helhetlig og felles uttrykk, og en kvalitetssikringsgruppe er satt til å utføre dette arbeidet. Arbeidet er noe forsinket grunnet korona. Planene vil bli publisert i løpet av våren 2022. 

  • Tekniske fag

   Gi innspill til nasjonale planer for tekniske fag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FTB01 Bygg

   Øivind Eriksen- Vik - gruppeleder 
   Thomas Fuglesen 
   Espen Schmidt

   FTB02 Anlegg 

   Jytte Kristin Eikenes - gruppeleder 
   Thomas Norland 
   Tom Witsø 

   FTB03 Klima, energi og miljø

   Oddgeir Tobiassen - gruppeleder 
   Roy Peistorpet 
   Rune Brattland 

   FTD01 Programmering

   Rasmus Trovåg - gruppeleder 
   Gløer Olav Langslet 
   Medlem 3

   FTD02 IT-sikkerhet 

   Kristoffer Ryeng - gruppeleder 
   Hans Petter Hoff 
   Bengt- Einar Larsen 

   FTE01 Automatisering 

   Simen Killingen Magnussen - gruppeleder 
   Ole Fredrik Stevning 
   Per Olav Haarberg 

   FTE02 Elektronikk

   Arne Sundsdal - gruppeleder 
   Per Sigbjørn Stølen 
   Mathias Christian Mathiesen

   FTE13 Elkraft

   Jonny Pettersen - gruppeleder 
   Sondre Wammeli 
   Svein Erik Bjelland 

  • Helse- og oppvekstfag

   Gi innspill til studieplaner for helse- og oppvekstfag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FH001 Barn med særskilte behov

   Anne Grete Reinertsen - gruppeleder 
   Camilla Bertelsen 
   Medlem 3

   FH002 Arbeid med de yngste barna

   Kaia Brækken - gruppeleder 
   Silje Karin Bjørkmann 
   Hilde Sunde 

   FH003 Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse

   Sanja Maksimovic- gruppeleder 
   Sanna Saarelainen 
   Barbro Kristine Vågen

   FHH04 Rehabilitering

   Anne Kari Kalve -gruppeleder 
   Inger Elen Mælingen  
   Kathrine Nielsen 

   FHH05 Kreftomsorg

   Eva Bratland Ramberg - gruppeleder 
   Pia Thomassen 
   Ann Sofie Rekslen 

   FHH12 Helse, aldring og aktiv omsorg

   Eleni Canameti - gruppeleder 
   Liv Langgård 
   Camilla Moberg 

   FHH13 Livsstils- og kroniske sykdommer 

   Silje Fimreite - gruppeleder 
   Cathrine Westmork 
   Tone Larsen 

   FHH15 Nevrologiske skader og sykdommer 

   Lillian Sørensen - gruppeleder 
   Nina Simonsen  
   Kirsti Steine 

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler. Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.