Nasjonale planer

Over en treårsperiode skal 42 studieplaner revideres i regi av Nasjonalt fagskoleråd.

  Det har lenge vært behov for å oppgradere nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift, gjør at det er et stort behov for gjennomgang.

  Vi søker kandidater til revidering av nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere andre bolk med nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning (HYU). I denne fasen er det fem helseutdanninger innen psykiatri, rus og miljøarbeid og åtte planer innen tekniske utdanninger - TIP som skal under lupen.  

  Organisering

  Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper á 3 fagpersoner, hvorav vi ønsker å ha med én representant fra arbeidslivet i hver arbeidsgruppe. Omfanget av arbeidet er beregnet til om lag 100 timer per person per plan og innebærer skrivearbeid mellom møtene. Arbeidet godtgjøres  etter de til enhver tid gjeldende satsene i Statens Personalhåndbok pkt.10.14.2.  

  Første oppstartssamling vil være i september 2021. Deretter er tidsplanen som følger:

  Dato  

  Beskrivelse - 2021 planene 

  07.09.2021- 08.09.2021 

  Oppstartssamling for arbeidsgrupper - Oslo 

  02.11.2021 

  2. arbeidsgruppesamling - digital 

  10.01.2022 

  Innlevering planutkast 

  21.01.2022- 21.04.2022 

  Høringsrunde  

  Februar 2022 

  Innspillsseminar – digital eller fysisk 

  05.04.2022 – 06.04.2022 

  3. arbeidsgruppesamling - Oslo 

  04.05.2022 

  4. arbeidsgruppesamling – digital  

  01.06.2022 

  Arbeidet avsluttes og godkjennes i faglige råd 

   

  Med forbehold om endringer.  

   

  Frist for å nominere fagpersoner til arbeidsgruppene er 1. juni 2021. Nominasjonen merkes med “Nasjonale planer 2021 + Navn på studieretning” og sendes til fagskoleradet@diku.no med kopi til kjerstin.klokkeide@diku.no. 

  Nominasjonen må inneholde:  

  • Navn på kandidaten og kontaktinformasjon
  • Kort beskrivelse av kandidatens utdanning og faglig bakgrunn
  • Relevant arbeidserfaring

  Styringsgruppen gjennomfører formell oppnevning i løpet av juni, og de som nomineres vil få tilbakemelding innen 30. juni 2021.  

  Følgende planer skal revideres i 2021

   

  Bakgrunn for arbeidet

  Dagens planer er utdaterte, og en revidering av planene skal bidra til å styrke kvalitetsutviklingen i sektoren. Endrede kompetansebehov i arbeidslivet og ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrift gjør at det er et stort behov for en gjennomgang. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  

  Målet er at de nye læreplanene skal:  

  • Være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv  
  • Legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom 
  • Legge til rette for at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet 
  • Gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet 

  Pågående arbeid

  Arbeidet med å oppdatere de første 16 studieplaner innen tekniske utdanninger og helse- og oppvekstutdanninger startet i september 2020. Nasjonalt fagskoleråd har lagt opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. 

  Arbeidet med de første 16 planene ferdigstilles 1.juni 2021.  

  Reviderte studieplaner 2020

  Studieplaner for følgende studietilbud oppgraderes i perioden 14. januar - 1. juni 2021:

  • Tekniske fag

   Gi innspill til studieplaner for tekniske fag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FTB01 Bygg

   Øivind Eriksen- Vik - gruppeleder 
   Thomas Fuglesen 
   Espen Schmidt

   FTB02 Anlegg 

   Jytte Kristin Eikenes - gruppeleder 
   Thomas Norland 
   Tom Witsø 

   FTB03 Klima, energi og miljø

   Oddgeir Tobiassen - gruppeleder 
   Roy Peistorpet 
   Rune Brattland 

   FTD01 Programmering

   Rasmus Trovåg - gruppeleder 
   Gløer Olav Langslet 
   Medlem 3

   FTD02 IT-sikkerhet 

   Kristoffer Ryeng - gruppeleder 
   Hans Petter Hoff 
   Bengt- Einar Larsen 

   FTE01 Automatisering 

   Simen Killingen Magnussen - gruppeleder 
   Ole Fredrik Stevning 
   Per Olav Haarberg 

   FTE02 Elektronikk

   Arne Sundsdal - gruppeleder 
   Per Sigbjørn Stølen 
   Mathias Christian Mathiesen

   FTE13 Elkraft

   Jonny Pettersen - gruppeleder 
   Sondre Wammeli 
   Svein Erik Bjelland 

  • Helse- og oppvekstfag

   Gi innspill til studieplaner for helse- og oppvekstfag

   StudieplanArbeidsgruppe
   FH001 Barn med særskilte behov

   Anne Grete Reinertsen - gruppeleder 
   Camilla Bertelsen 
   Medlem 3

   FH002 Arbeid med de yngste barna

   Kaia Brækken - gruppeleder 
   Silje Karin Bjørkmann 
   Hilde Sunde 

   FH003 Arbeid med språk og flerkulturell kompetanse

   Sanja Maksimovic- gruppeleder 
   Sanna Saarelainen 
   Barbro Kristine Vågen

   FHH04 Rehabilitering

   Anne Kari Kalve -gruppeleder 
   Inger Elen Mælingen  
   Kathrine Nielsen 

   FHH05 Kreftomsorg

   Eva Bratland Ramberg - gruppeleder 
   Pia Thomassen 
   Ann Sofie Rekslen 

   FHH12 Helse, aldring og aktiv omsorg

   Eleni Canameti - gruppeleder 
   Liv Langgård 
   Camilla Moberg 

   FHH13 Livsstils- og kroniske sykdommer 

   Silje Fimreite - gruppeleder 
   Cathrine Westmork 
   Tone Larsen 

   FHH15 Nevrologiske skader og sykdommer 

   Lillian Sørensen - gruppeleder 
   Nina Simonsen  
   Kirsti Steine 

   

  Innspill til arbeidet

  Innspill kunne sendes inn frem til 14.mars 2021 kl. 23:45. Høringsportalen er nå stengt! Ta kontakt med kjerstin.klokkeide@diku.no dersom du har spørsmål.

  Trykk her for høringsportalen med innkommende innspill.

  Styringsgruppen

  Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Arvid Ellingsen 
  • Gry Ulvedalen  
  • Ola Småkasin 
  • Sture Normann Flaaten 

   

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler. Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.