Nasjonale planer

Nasjonalt fagskoleråd har over en treårsperiode ledet arbeidet med å revidere planer innen tekniske fag og helse og oppvekstfag. Nå er flere av planene ferdig reviderte og klare til bruk.

  Reviderte planer på høring

  Den 22. august åpner høringsrunden for planutkastene til redskapsemner i tekniske fag, realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring (LØM). 

  Bakgrunn for arbeidet

  Det har lenge vært behov for å oppgradere nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning. Endrede og raskt skiftende kompetansebehov i arbeidslivet samt ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning med tilhørende forskrifter, har ytterligere forsterket dette behovet. Planarbeidet er et viktig bidrag til den generelle kvalitetsheving i sektoren. Kunnskapsdepartementet har bevilget midler til arbeidet.  

  Arbeidet har pågått i flere runder fra 2020 til 2022, og den siste revisjonsrunden for de resterende planene har oppstart høsten 2022. Hele sektoren, representert av fagskolene, arbeidsliv og studentorganisasjon, har vært engasjert i prosessen. Nasjonalt fagskoleråd har lagt opp til en åpen prosess med bred involvering gjennom høringsrunder og innspillseminar underveis i arbeidet. 

  Styringsgruppen for arbeidet har bestått av Arvid Ellingsen, Gry Ulvedalen, Ola Småkasin og Sture Normann Flaaten. HK-dirs avdeling for høyere yrkesfaglig utdanning har administrert prosjektet. Fra juni 2022 er styringsgruppen Adeline Landro, Ola Småkasin og Gry Ulvedalen

  Ferdigstilte nasjonale planer

  Målet er at de nye planene skal være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv, og gjøre studentene forberedt på arbeidslivet. Planene skal legge til rette for lokal tilpasning og handlingsrom og sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet. Planer som er ferdig revidert kan du laste ned under (planer legges til fortløpende). 

  Revidering av redskapsemner og LØM (2022)

  Nasjonalt fagskoleråd er i gang med å revidere nasjonale planer for Yrkesrettet kommunikasjon, Realfaglige redskap og Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) i de tekniske gradsutdanningene. Arbeidet hadde oppstart 20. april 2022 og skal ferdigstilles til desember 2022. 

  Organisering (redskapsemner og LØM)

  Arbeidet vil bli organisert i tre arbeidsgrupper på fire personer som utfører det praktiske arbeidet, og tre referansegrupper på tre personer som gir faglige og praksisnære innspill til arbeidsgruppen underveis.  Se nedtrekksmeny for oversikt over deltagere. 

  • Arbeidsgruppe A - Realfaglig redskap
   Ingrid HordvikFagskulen Vestland
   Gaute BirkeliFagskolen Vestfold og Telemark
   Håvard BrobergFagskolen Innlandet
   Svein Arne JohannesenFagskolen i Viken

    

  • Arbeidsgruppe B - Yrkesrettet kommunikasjon
   Solbjørg Skjønhaug SvilandFagskulen Vestland
   Lise MordalFagskolen Vestfold og Telemark
   Line LarsenFagskolen Rogaland
   Kristine TveitFagskolen Oslo

    

  • Arbeidsgruppe C - LØM
   Steinar GjerdeFagskolen Innlandet
   Frode Hjertnes Fagskulen Vestland
   Mette HolanTrøndelag høyere yrkesfagskole
   Tor Martin PedersenFagskolen i Nord

    

  Tidsplan (redskapsemner og LØM - 2022)

  20. april Oppstartssamling for arbeidsgruppene
  3. maiSamling for arbeidsgrupper og referansegrupper
  15. augustInnlevering av planutkast
  22. august - 30. septemberHøringsrunde
  21. septemberDigitale innspillsmøter
  Uke 44/45Digitale møter mellom arbeidsgrupper og referansegrupper
  20. novemberInnleveringsfrist
  Uke 49Planene sendes til godkjenning i NFTF og styringsgruppen
  Uke 50-51Planene publiseres på fagskoleradet.no

  Referansegruppe (redskapsemner og LØM)

  • Referansegrupper
   ElektroMorten Dahle BKK
   ElektroRagnar EideFagskolen i Agder
   ElektroHenning SkauONF
   Bygg/anlegg/KEMØystein Eriksen VikBNL
   Bygg/anlegg/KEMAlexander VikkiFagskolen i Viken
   Bygg/anlegg/KEMTom Alexander ØstensenONF
   IndustriStig Valter TovåsFagskolen i Nord
   IndustriPer Olav HaarbergTrøndelag høyere yrkesfagskole
   IndustriMathias HillgrenONF

    

  Styringsgruppe (redskapsemner og LØM)

  Styringsgruppen består av følgende medlemmer:

  • Ola Småkasin, leder NFTF 
  • Sture Normann Flaaten, nestleder Nasjonalt fagskoleråd  
  • Svein Harald Larsen, nestleder NFTF
  • Gry Ulvedalen, representant fra styringsgruppen for nasjonale planer

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning

  Nasjonal veiledning for høyere yrkesfaglig utdanning gir anbefalinger om verdigrunnlag og kunnskapsbase i høyere yrkesfaglig utdanning for offentlige og private fagskoler. Veiledningen viser forslag til hvordan arbeidslivet og studentene kan samarbeide med fagskolen om kvalitet i utdanningen. Hensikten er å skape et felles grunnlag for lærings- og utviklingsarbeid i høyere yrkesfaglig utdanning.