Innspill til nasjonale planer for tekniske fag og helse- og oppvekstfag i høyere yrkesfaglig utdanning

Utkast til nasjonale planer for tekniske fag og helse- og oppvekstfag er klare. Vi ønsker innspill til det avsluttende arbeidet.

  Planene har blitt utarbeidet av arbeidsgrupper med representanter fra fagskolesektoren og tilknyttede aktører.  

  For mer informasjon om arbeidet med nasjonale planer, se fagskoleradet.no

  Hvordan komme med skriftlige innspill?

  Under kan du laste ned planutkast for hver av planene. Skriftlige innspill sendes til fagskoleradet@hkdir.no innen 16.oktober 2023 kl.23:59.

  Merk innspillet med: "Høringssvar: navn på plan".  

  Last ned planutkast

  Delta på digitalt innspillsmøte

  Innspillsmøter blir gjennomført digitalt på Zoom i perioden 15.09-28.09.2023. Du er velkommen til å delta på flere innspillsmøter dersom det er relevant for deg.  

  Se oversikt og meld deg på

  Spørsmål?

  Send en e-post til linda.kjosaas@hkdir.no eller malin.vangsnes-weaver@hkdir.no