Innspill til nye nasjonale planer i høyere yrkesfaglig utdanning

Utkast til nye nasjonale planer er klare. Vi ønsker innspill til det videre arbeidet. 

  Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer til gradsutdanningene i høyere yrkesfaglig utdanning. Planene skal sikre at utdanninger innen samme studieretning gir samme kompetanse, uavhengig av studiested.  

  For mer informasjon om arbeidet, fagskoleradet.no.

  Vi har nominert medlemmer til ti arbeidsgrupper, hver bestående av tre personer med faglig bakgrunn fra høyere yrkesfaglig utdanning eller relevant arbeidsliv. Men arbeidet kan ikke utføres av arbeidsgruppene alene, de er avhengig av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet.  

  De nye nasjonale planene skal ferdigstilles til juni 2022, og skal være et godt arbeidsverktøy for både fagskoler og arbeidsliv. Planene skal åpne for lokal tilpasning og handlingsrom, sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet, og gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet. 

  Kom med innspill!

  Vi legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. I perioden 21. januar - 21. mars 2022, inviteres HYU-sektoren, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører til å komme med sine innspill til utkastene via skjema under. Vi gjør oppmerksom på at dette er utkast, og ikke ferdige planer. 

  I tillegg til skriftlig innspillsrunde vil arbeidsgruppene invitere til digitalt høringsseminar for hver av planene.

  Digitale innspillseminar

  Innspillseminarene vil bli gjennomført på Zoom i perioden 1. februar 2022 til og med 3. februar 2022. Du kan delta på flere seminarer hvis det er ulike tema som er relevant for deg. Se oversikt over, og med deg på ved å klikke på lenken under.

  1. feb. 2022
  09:00
  - 3. feb. 2022
  14:00

  Hvordan komme med skriftlige innspill?

  Under kan du laste ned planutkast (PDF) for hver av planene. I tilknytning til hver plan er det utarbeidet et digitalt innspillskjema i Microsoft Forms med en rekke spørsmål som arbeidsgruppene ønsker svar på. Innspillene vil bli publisert på våre nettsider. Du kan sende inn innspill frem til 21. mars 2022 kl. 23:45. 

  Last ned planutkast og fyll ut skjema for innspill

  Tekniske utdanninger

  Helseutdanninger

  Innsendte innspill

  Innsendte innspill blir publisert her. 

  Kontakt

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører innspillsrundene på vegne av Nasjonalt fagskoleråd. For spørsmål, ta kontakt med: