Innspill til nye planer for redskapsemnene i høyere yrkesfaglig utdanning

Utkast til emneplaner for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) er klare. Vi ønsker innspill til det videre arbeidet innen 30. september 2022. 

  Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer til gradsutdanningene i høyere yrkesfaglig utdanning, og de siste årene har 14 planer i tekniske fag blitt revidert. Planene skal sikre at utdanninger innen samme studieretning gir samme kompetanse, uavhengig av studiested. Revisjonen av redskapsemnene er siste del av dette revisjonsarbeidet og skal ferdigstilles i november 2022. Fra januar 2023 vil det ha blitt gjennomført en komplett revisjon av alle tekniske planer.

  Sektoren har nominert medlemmer til tre arbeidsgrupper bestående av fagpersoner som til dagen arbeider med revisjons-emnene, og tre referansegrupper bestående av personer med teknisk-faglig bakgrunn innen områdene elektro, industrifag og bygg/KEM samt erfaring fra arbeidslivet. Vi har også ivaretatt studentperspektivet ved å inkludere representanter fra Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) i referansegruppen. Dette for å sikre at planene er så praktisk-rettet som mulig og svarer på arbeidslivets behov.

  I tillegg til dette, er vi avhengig av gode innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet for å sikre at planene holder høy kvalitet og kan stå seg over tid.

  For mer informasjon om arbeidet se fagskoleradet.no.

  Kom med innspill!

  Vi legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. I perioden 22. august – 30. september 2022, inviteres sektoren, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører til å komme med sine innspill. Vi gjør oppmerksom på at dette er utkast, og ikke ferdige planer.  

  I tillegg til den skriftlige innspillsrunden, vil arbeidsgruppene invitere til et digitalt høringsseminar for hver av planene. 

  Delta på digitalt innspillseminar

  De tre innspillseminarene blir gjennomført på Zoom den 21. september 2022. Du kan delta på flere seminarer hvis det er ulike tema som er relevant for deg. Se oversikt over seminarene ved å klikke på lenken under. 

  21. sep. 2022
  09:00
  - 21. sep. 2022
  14:00

  Hvordan komme med skriftlige innspill?

  Under kan du laste ned planutkast (PDF) for hver av planene. Skriftlige innspill sendes til fagskoleradet@hkdir.no. Merk innspillet med: "Høringssvar redskapsemner". Om innspillet gjelder kun ett spesifikt emne, indiker også emnet: Realfag, yrkesrettet kommunikasjon eller LØM. Du kan sende inn innspill frem til 30. september 2022 kl. 23:45.  

  Last ned planutkast

  Kontakt

  Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse gjennomfører innspillsrundene på vegne av Nasjonalt fagskoleråd. For spørsmål, ta kontakt med: