Risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Her vil det bli publisert innhold om risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fagskolesektoren. Initiativet er igangsatt av Nasjonalt Fagskoleråd. Det tas sikte på at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette. En viktig oppgave for være å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.