Hopp til hovedinnhold

25 millioner ekstra til fagskolene

Publisert: 11. mai 2021

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått 25 millioner kroner ekstra til fagskolene for å motvirke forsinkelse i studiene.

Nasjonalt fagskoleråd er fornøyd med at regjeringen på denne måten følger opp arbeidsgruppen som foreslo flere tiltak mot forsinkelser.

- Vi fikk gjennomslag i arbeidsgruppen for en vurdering av at fagskolene er i en annen økonomisk situasjon enn universitetene og høyskolene. Derfor ba vi Kunnskapsdepartementet vurdere å tilføre fagskolene ekstra ressurser for å iverksette kompenserende tiltak for å støtte opp om studentenes læringsutbytte, studieprogresjon og gjennomføring. Budsjettløftet i revidert nasjonalbudsjett er et første skritt på veien for å styrke fagskolenes økonomi, slik at vi kan sikre god gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning på tross av alle begrensningene for god læring under koronakrisen, sier leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen.

Det er viktig at fagskolene får anledning til å benytte seg av ulike tiltak som er tilpasset situasjonen i deres fagskole – slik som faglig støtte til studentene gjennom ekstra lærerressurser, adgang til å utvide vårsemesteret og midler til å sette i gang ekstra tiltak og støtte ovenfor studentene utover høsten. Viktig er også at fagskolene nå får ekstra ressurser til å styrke lærerne sin kompetanse innen nettpedagogikk, sier nestleder i Nasjonalt fagskoleråd, Knut Erik Beyer-Arnesen.