Hopp til hovedinnhold

Bra krisepakke for studenter - mer må til for å sikre læringsutbytte

Publisert: 29. januar 2021

Nasjonalt fagskoleråd er godt fornøyd med Regjeringens krisepakke.

- Fagskolerådet mener krisepakken er et stort løft for studentene, med ekstra tiltak for å styrke psykososiale tiltak, hindre frafall og lette den økonomiske situasjonen. Samtidig hadde vi ventet noen flere tiltak for å styrke studentens læringsutbytte i en tid der det meste går over digitale læringsplattformen, sier leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen.

Nasjonalt fagskoleråd har tidligere foreslått at fagskolene må få mulighet til å ansette studentådgivere som kan følge opp studentene faglig og sosialt. Regjeringen foreslår en midlertidig ordning med støtte til at fagskoler (10 mill), som skal gå til å ansette og lønne studenter for å gi faglig oppfølging av andre studenter. Regjeringen vil også styrke studentsamskipnadene med 50 millioner kroner slik at de kan ansette studenter som skal sørge for sosiale tilbud til andre studenter, og 20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studenter.

- Vi er svært glade for at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim har hørt på Fagskolerådet og går inn for en ordning med å ansette studenter som faglige og sosiale rådgivere. På den måten kan vi fange opp og følge opp studenter som er i ferd med å falle fra, sier Ellingsen.

- Nasjonalt fagskoleråd håper den nye ordningen med å ansette studenter kan utvides. Vi vil at det skal legges til rette for å ansette permitterte fagarbeidere som lærere for å bistå i digital undervisning/veiledning/erfaringer med praksis, legger Ellingsen til.

Nasjonalt Fagskoleråd har også oppfordret til en styrking av studentene økonomi. Regjeringen innfrir våre krav med tilleggslån/stipend gjennom Lånekassen for studenter som har mistet arbeidsinntekt. Men krisepakken treffer ikke de studentene som ikke har fått jobb. Det er derfor først og fremst en krisepakke for studenter med tapt arbeidsinntekt.

Videre etterlyser Fagskolerådet flere tiltak for å styrke studentenes læringsutbytte i form at støtte til å øke lærerressursene. Vi ser for oss ordninger som kan styrke praksis i denne krisetiden. Vi har foreslått midlertidige ordninger som øker muligheten for praksis og økt samarbeid mellom fagskolesektoren og en kriserammet næringsliv/overbelastet helsesektor.