Hopp til hovedinnhold

Gratulerer til Ola Borten Moe

Publisert: 18. oktober 2021

Gratulerer til Ola Borten Moe som har blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Fagskolene har store forventninger til deg og vi ser frem til å samarbeide om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

I plattformen heter det at fagskolene skal gi høyere yrkesfaglig utdanning av høy kvalitet og være et likeverdig yrkesfaglig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. For å nå de overordnede målene er det i viktig å legge til rette for at høyere yrkesfaglig utdanning kan utvikle seg videre på flere nivåer i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Vi er også positiv til at det nå skal komme en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, i tråd med arbeidslivets behov.

I tillegg skal finansieringen styrkes, fagskolene skal få utvikle sin pedagogiske kompetanse og det skal endelig opprettes et
nasjonalt studentombod for fagskolestudentene.

Fagskolerådet ser fram til møte statsråden i nærmeste framtid for en nærmere dialog om hvordan man best utvikler og løfter høyere yrkesfaglig utdanning.