Hopp til hovedinnhold

Nasjonalt fagskoleråd savner en opptrappingsplan for høyere yrkesfaglig utdanning i revidert nasjonalbudsjett

Publisert: 11. mai 2021

Norsk arbeids- og næringsliv vil i årene fremover være under omstilling som følge av digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. Pandemien med mange arbeidsløse og permitterte bidrar til å forsterke denne utfordringen – med tilhørende behov for kompetanseheving.

Høyere yrkesfaglig utdanning er utviklet i samarbeid med arbeids- og næringsliv. Fagskolesektoren kan således bidra med å dekke løpende behov for både kortere kurs og lengre utdanninger som dekker de løpende kompetansebehovene i arbeids- og næringslivet.

Nasjonalt fagskoleråd har anbefalt at høyere yrkesfaglig utdanning tilføres 1.000 nye toårige studieplasser årlig i tre år, og deretter 2.000 studieplasser i ytterligere syv år, slik at sektoren tilføres totalt 17.000 toårige studieplasser med et mål om 50.000 studenter innen 2030.

En forutsigbar opptrappingsplan er avgjørende for at fagskolene skal være trygge på å gjøre de nødvendige investeringene i lokaler, ansettelser og nødvendig kompetanseutvikling av ansatte ifm nye studier som møter kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Det er derfor avgjørende at Stortinget følger opp vedtaket fra RNB i 2020 med en forpliktende opptrappingsplan, sier leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen.