Vi gir råd i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge

Aktuelt fra rådet

Nasjonalt fagskoleråd utenfor EHB
18.09.2023

Nasjonalt fagskoleråd på studietur til Sveits, Bern

Nasjonalt fagskoleråd gir råd i utvikling av høyere yrkesfaglig utdanning. I prosessen er det viktig at rådet ser til utvikling og systemer i andre land og henter inn informasjon som kan være relevant å bruke i nasjonale utviklingsprosesser. 

I år valgte rådet å reise til Sveits, som er kjent for å hevde seg i verdenstoppen på yrkesutøvelse. Dette ble nettopp bekreftet i resultatene fra Euro Skills Gdansk 2023. I konkurransen toppet Sveits medaljelistene med 12 gull og 3 sølvmedaljer. 

Les artikkelen
En kvinne og tre menn står med vernebriller og blå kjeledress mens de ser på en teknisk installasjon.
18.08.2023

Høring - revisjon av nasjonale planer for tekniske fag og helse- og oppvekstfag i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye nasjonale planene for tekniske fag og helse- og oppvekstfag klare.

Les artikkelen
04.05.2023

Temamøte - risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonalt fagskoleråd har etablerte et prosjekt med fokus på risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig sektor(HYU). Målet er å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren og bidra til deling av beste praksis. Initiativet har fått navnet Risiko og Beredskap i HYU.

Les artikkelen
02.02.2023

Revidering av nasjonale planer for tekniske fag og helsefag

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse.
Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og gassbehandling og BIM anlegg.

Les artikkelen
31.10.2022

Lyser ut inntil to millionar til pilotordningar for modulbasert høgare yrkesfagleg utdanning for flyktningar

Det overordna målet med midlane er å stimulere til opptak av flyktningar i fagskulen og utvikling av tilpassa program for denne gruppa. Fagskulane skal sjå på samarbeidsformer mellom fagskulane, offentlege myndigheiter, frivillig sektor og næringsliv for best mogleg å inkorporere naudsyn praksiserfaring og språktrening i undervisninga. 

Les artikkelen
23.10.2022

Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 har åpnet for registrering

Velkommen til Lillehammer 15. – 17. februar 2023! Programmet begynner å ta form, og Høgskolen i Innlandet og ICDE kan ønske velkommen til tre dager fylt med aktuelle, relevante og spennende temaer. En oversikt over disse finner du på konferansens nettsider.

Les artikkelen
27.09.2022

Fagskolerådets årlige studietur

Nasjonalt fagskoleråd var på studietur til Harstad, 12-14. september

Les artikkelen
Studenter som ser på laptop
19.08.2022

Høring - revisjon av redskapsemnene for tekniske gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye læringsutbyttebeskrivelsene for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring klare.

Les artikkelen