Vi gir råd i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge

Aktuelt fra rådet

04.05.2023

Temamøte - risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonalt fagskoleråd har etablerte et prosjekt med fokus på risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig sektor(HYU). Målet er å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren og bidra til deling av beste praksis. Initiativet har fått navnet Risiko og Beredskap i HYU.

Les artikkelen
02.02.2023

Revidering av nasjonale planer for tekniske fag og helsefag

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse.
Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og gassbehandling og BIM anlegg.

Les artikkelen
31.10.2022

Lyser ut inntil to millionar til pilotordningar for modulbasert høgare yrkesfagleg utdanning for flyktningar

Det overordna målet med midlane er å stimulere til opptak av flyktningar i fagskulen og utvikling av tilpassa program for denne gruppa. Fagskulane skal sjå på samarbeidsformer mellom fagskulane, offentlege myndigheiter, frivillig sektor og næringsliv for best mogleg å inkorporere naudsyn praksiserfaring og språktrening i undervisninga. 

Les artikkelen
23.10.2022

Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 har åpnet for registrering

Velkommen til Lillehammer 15. – 17. februar 2023! Programmet begynner å ta form, og Høgskolen i Innlandet og ICDE kan ønske velkommen til tre dager fylt med aktuelle, relevante og spennende temaer. En oversikt over disse finner du på konferansens nettsider.

Les artikkelen
27.09.2022

Fagskolerådets årlige studietur

Nasjonalt fagskoleråd var på studietur til Harstad, 12-14. september

Les artikkelen
Studenter som ser på laptop
19.08.2022

Høring - revisjon av redskapsemnene for tekniske gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye læringsutbyttebeskrivelsene for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring klare.

Les artikkelen
16.12.2021

Fagskolene forventer krisemidler

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at det vil komme en tiltakspakke for studenter og andre i slutten av uken. Studentene er i en vanskelig situasjon og står overfor store utfordringer når det gjelder faglig progresjon og psykososiale utfordringer. Studentene og fagskolene trenger derfor en krisepakke for å komme seg gjennom denne fasen med utbredelsen av Omikron-viruset spesielt og Koronaepidemien generelt.   

Les artikkelen
18.10.2021

Gratulerer til Ola Borten Moe

Gratulere til Ola Borten Moe som har blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Fagskolene har store forventninger til deg og vi ser frem til å samarbeide om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

Les artikkelen