Vi gir råd i spørsmål om høyere yrkesfaglig utdanning i Norge

Aktuelt fra rådet

27.09.2022

Fagskolerådets årlige studietur

Nasjonalt fagskoleråd var på studietur til Harstad, 12-14. september

Les artikkelen
Studenter som ser på laptop
19.08.2022

Høring - revisjon av redskapsemnene for tekniske gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye læringsutbyttebeskrivelsene for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring klare.

Les artikkelen
16.12.2021

Fagskolene forventer krisemidler

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at det vil komme en tiltakspakke for studenter og andre i slutten av uken. Studentene er i en vanskelig situasjon og står overfor store utfordringer når det gjelder faglig progresjon og psykososiale utfordringer. Studentene og fagskolene trenger derfor en krisepakke for å komme seg gjennom denne fasen med utbredelsen av Omikron-viruset spesielt og Koronaepidemien generelt.   

Les artikkelen
18.10.2021

Gratulerer til Ola Borten Moe

Gratulere til Ola Borten Moe som har blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Fagskolene har store forventninger til deg og vi ser frem til å samarbeide om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

Les artikkelen
08.10.2021

Fagskolene må styrkes i ny regjeringsplattform

Nasjonalt fagskoleråd har store forventninger til ny regjeringsplattform som snart blir lagt frem. Landsmøtene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort tydelige vedtak om at høyere yrkesfaglig utdanning skal styrkes.

Les artikkelen
02.09.2021

Rekordmange fagskolestudenter

Sist ut er Fagskolen Vestfold og Telemark som passerer 1000 studenter! 

Les artikkelen
11.05.2021

25 millioner ekstra til fagskolene

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått 25 millioner kroner ekstra til fagskolene for å motvirke forsinkelse i studiene.

Les artikkelen
11.05.2021

Nasjonalt fagskoleråd savner en opptrappingsplan for høyere yrkesfaglig utdanning i revidert nasjonalbudsjett

Norsk arbeids- og næringsliv vil i årene fremover være under omstilling som følge av digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. Pandemien med mange arbeidsløse og permitterte bidrar til å forsterke denne utfordringen – med tilhørende behov for kompetanseheving.

Les artikkelen