Hopp til hovudinnhald

Fagskolekonferansen 2022

Korleis kan høgare yrkesfagleg utdanning møte forventningane og krava i eit samfunn i endring? Fagskolekonferansen 2022 er den viktigaste nasjonale møteplassen for deg som jobbar med høgare yrkesfagleg utdanning. Her får du inspirasjon og fagleg påfyll.

Tidspunkt: 9. november 2022 kl. 10.00 -10. november 2022 kl. 13.00
Stad: Clarion Hotel Bergen Airport • Fysisk

Under Fagskolekonferansen 2022 vil deltakarane få siste nytt frå Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir), Organisasjon for Norske Fagskolestudentar og Nasjonalt fagskoleråd.

Vi stiller spørsmål om korleis politikarane jobbar for å utvikle høgare yrkesfagleg utdanning, korleis studentane vil lære i framtida og korleis vi kan gjere endå meir for å fremme høgare yrkesfagleg utdanning.

I løpet av konferansen skal vi rette blikket mot desse tema og ikkje minst snakke saman, på tvers av fagskolar og direktorat. Vi skal òg kunngjere vinnaren av Utdanningskvalitetsprisen og vinnaren av Senter for framifrå høgare yrkesfagleg utdanning.

Vi ser fram til både programinnslag i plenum og parallelle sesjonar. Du kan lese meir om dei parallelle sesjonane i oversikta under Program.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Fagskolekonferansen

E-post:fagskolekonferansen@hkdir.no