Hopp til hovedinnhold

Innspillsmøte for nasjonale planen innen tekniske fag og helse- og oppvekstfag

Utkast til nasjonale planer for høyere yrkesfaglig utdanning er publisert på Nasjonalt fagskoleråd sine nettsider. Høringsrunden er åpen og allerede nå kan du melde deg på innspillseminar.

Tidspunkt: 15. september 2023 kl. 11.00 -28. september 2023 kl. 10.00
Sted: • Digitalt

Nasjonalt fagskoleråd legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet.

I perioden 21.08.-16.10.2023 inviteres HYU-sektoren, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører til å komme med sine innspill til de ulike planene.

Innspillsmøter blir gjennomført digitalt på Zoom i perioden 15.09-28.09.2023. Du er velkommen til å delta på flere innspillsmøter dersom det er relevant for deg.

Påmeldingsfrist

Utløpt

Linda Kjosaas

E-post:linda.kjosaas@hkdir.no

Telefonnummer:94 43 67 91