Hopp til hovedinnhold

Innspill til nye nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning

Publisert: 14. januar 2021

Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet.

Det har lenge vært et behov for å oppgradere nasjonale planer til gradsutdanningene i høyere yrkesfaglig utdanning. Planene skal sikre at utdanninger innen samme studieretning gir samme kompetanse, uavhengig av studiested.

Hver av de 16 arbeidsgruppene består av tre personer med faglig bakgrunn fra høyere yrkesfaglig utdanning eller relevant arbeidsliv. Men arbeidet kan ikke utføres av arbeidsgruppene alene, de er avhengig av innspill fra fagskolesektoren og partene i arbeidslivet.

De nye studieplanene skal ferdigstilles til juni 2021, og skal være et godt arbeidsverktøy for både skoler og arbeidsliv. Planene skal åpne for lokal tilpasning og handlingsrom, sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr praksisnære og yrkesrettede utdanninger med høy relevans og faglig kvalitet, og gjøre studentene bedre forberedt på arbeidslivet.

Kom med innspill!

Nasjonalt fagskoleråd legger opp til en åpen prosess og bred involvering med innspillsrunder på planutkast midtveis i arbeidet. I perioden 14. januar - 14. mars 2021, inviteres HYU-sektoren, partene i arbeidslivet og andre relevante aktører til å komme med sine innspill til utkastene via skjema under. Vi gjør oppmerksom på at dette er utkast, og ikke ferdige planer.

I tillegg til denne innspillsrunden vil arbeidsgruppene invitere til digitalt høringsseminar for hver av planene, i løpet av februar 2021.

Hvordan komme med innspill?

Via lenkene under blir du sendt til et skjema i Microsoft Forms for den enkelte studieplanen.

I skjemaet får du først presentert planutkast med endringer som arbeidsgruppene har utarbeidet. Deretter blir du presenter for en rekke spørsmål arbeidsgruppene ønsker svar på.

Du kan sende inn innspill frem til 14. mars 2021 kl. 23:45.