Aktuelt

Søk etter artikkel
04.05.2023

Temamøte - risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig utdanning

Nasjonalt fagskoleråd har etablerte et prosjekt med fokus på risiko og beredskap i høyere yrkesfaglig sektor(HYU). Målet er å legge til rette for utvikling av en samordnet praksis i sektoren og bidra til deling av beste praksis. Initiativet har fått navnet Risiko og Beredskap i HYU.

Les artikkelen
02.02.2023

Revidering av nasjonale planer for tekniske fag og helsefag

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse.
Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og gassbehandling og BIM anlegg.

Les artikkelen
31.10.2022

Lyser ut inntil to millionar til pilotordningar for modulbasert høgare yrkesfagleg utdanning for flyktningar

Det overordna målet med midlane er å stimulere til opptak av flyktningar i fagskulen og utvikling av tilpassa program for denne gruppa. Fagskulane skal sjå på samarbeidsformer mellom fagskulane, offentlege myndigheiter, frivillig sektor og næringsliv for best mogleg å inkorporere naudsyn praksiserfaring og språktrening i undervisninga. 

Les artikkelen
23.10.2022

Lillehammer Lifelong Learning ICDE Conference 2023 har åpnet for registrering

Velkommen til Lillehammer 15. – 17. februar 2023! Programmet begynner å ta form, og Høgskolen i Innlandet og ICDE kan ønske velkommen til tre dager fylt med aktuelle, relevante og spennende temaer. En oversikt over disse finner du på konferansens nettsider.

Les artikkelen
27.09.2022

Fagskolerådets årlige studietur

Nasjonalt fagskoleråd var på studietur til Harstad, 12-14. september

Les artikkelen
19.08.2022

Høring - revisjon av redskapsemnene for tekniske gradsutdanninger i høyere yrkesfaglig utdanning

Nå er utkast til de nye læringsutbyttebeskrivelsene for realfaglige redskap, yrkesrettet kommunikasjon og ledelse, økonomi og markedsføring klare.

Les artikkelen
16.12.2021

Fagskolene forventer krisemidler

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at det vil komme en tiltakspakke for studenter og andre i slutten av uken. Studentene er i en vanskelig situasjon og står overfor store utfordringer når det gjelder faglig progresjon og psykososiale utfordringer. Studentene og fagskolene trenger derfor en krisepakke for å komme seg gjennom denne fasen med utbredelsen av Omikron-viruset spesielt og Koronaepidemien generelt.   

Les artikkelen
18.10.2021

Gratulerer til Ola Borten Moe

Gratulere til Ola Borten Moe som har blitt forsknings- og høyere utdanningsminister. Fagskolene har store forventninger til deg og vi ser frem til å samarbeide om å styrke høyere yrkesfaglig utdanning, sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt Fagskoleråd.

Les artikkelen
08.10.2021

Fagskolene må styrkes i ny regjeringsplattform

Nasjonalt fagskoleråd har store forventninger til ny regjeringsplattform som snart blir lagt frem. Landsmøtene til Senterpartiet og Arbeiderpartiet har gjort tydelige vedtak om at høyere yrkesfaglig utdanning skal styrkes.

Les artikkelen
02.09.2021

Rekordmange fagskolestudenter

Sist ut er Fagskolen Vestfold og Telemark som passerer 1000 studenter! 

Les artikkelen
11.05.2021

25 millioner ekstra til fagskolene

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått 25 millioner kroner ekstra til fagskolene for å motvirke forsinkelse i studiene.

Les artikkelen
11.05.2021

Nasjonalt fagskoleråd savner en opptrappingsplan for høyere yrkesfaglig utdanning i revidert nasjonalbudsjett

Norsk arbeids- og næringsliv vil i årene fremover være under omstilling som følge av digitalisering, automatisering og det grønne skiftet. Pandemien med mange arbeidsløse og permitterte bidrar til å forsterke denne utfordringen – med tilhørende behov for kompetanseheving.

Les artikkelen
30.04.2021

Regjeringen deler ut penger til fagskoler i alle fylker

Resultatet av årets tildeling av utviklingsmidler i høyere yrkesfaglig utdanning er klar. 

Det er totalt tildelt 54,5 millioner kroner til prosjekter i fagskolene. 

 

Les artikkelen
12.04.2021

Korona-rapport

Leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen, har representert Nasjonalt fagskoleråd i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har levert en rekke tiltak mot forsinkelse i studiene. 

Les artikkelen
25.02.2021

Nasjonalt fagskoleråd sine forslag til utvikling av HYU

Nasjonalt fagskoleråd har oversendt en rapport til Kunnskapsdepartementet der rådet foreslår en plan for opptrapping av høyere yrkesfaglig utdanning – totalt 17 000 nye toårige studieplasser innført over 10 år.

Les artikkelen
29.01.2021

Bra krisepakke for studenter - mer må til for å sikre læringsutbytte

Nasjonalt fagskoleråd er godt fornøyd med Regjeringens krisepakke.

Les artikkelen
14.01.2021

Innspill til nye nasjonale studieplaner i høyere yrkesfaglig utdanning

Arbeidsgrupper nominert av Nasjonalt fagskoleråd har utarbeidet utkast til nye studieplaner, og ønsker innspill til det videre arbeidet.

Les artikkelen
06.01.2021

Fagskoler: Hvordan lykkes med kampanjearbeid

Jobber du med rekruttering og markedsføring ved en fagskole? Velkommen til webinar om kampanjearbeid i sosiale medier.

Les artikkelen
16.11.2020

Spørsmål om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) utgjør rammeverket for alle formelle utdanningskvalifikasjoner i Norge.

Les artikkelen
24.09.2020

Nye nasjonale studieplaner i fagskolesektoren

Arbeidet med å oppdatere 16 studieplaner innen fagskolesektoren er nå i gang. Sektoren og arbeidslivet må være tett involvert.

Les artikkelen
Vis mer