Hopp til hovudinnhald

nokut.no

Nettstad/verktøy

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga – er eit statleg forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet.

Utviklet av: NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga