Hopp til hovedinnhold

Nasjonale planer

Nasjonale planer er veiledende rammer som skal bidra til at tilsvarende fagskoleutdanninger holder lik kvalitet og innhold, og kan gjenkjennes fra fagskole til fagskole. De er et viktig inspirasjonsgrunnlag for fagskolenes utvikling av egne studieplaner, som er tilpasset lokale og regionale behov.

Tekniske fag

I perioden 2020-2023 har det blitt revidert 23 planer innen tekniske fag. De nasjonale planene er godkjent av Nasjonalt fagråd for tekniske fag (NFTF). Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT.

Helse og oppvekstfag

I perioden 2020-2023 har det blitt revidert 16 planer innen helse- og oppvekstfag. De nasjonale planene er godkjent av Nasjonalt fagråd for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag (NFFHO). Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT.

Om arbeidet med nasjonale planer

Nasjonalt fagskoleråd skal over en treårsperiode lede arbeidet med å revidere planer innen tekniske fag og helse og oppvekstfag.

Det er fagskolenes egne studieplaner som utgjør det faglige grunnlaget for akkreditering fra NOKUT. Den enkelte fagskole går hvert år gjennom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå (E-LUB) i studieplanene sine i tråd med egne kvalitetssikringsrutiner.

Dersom det er store endringer i de overordnede læringsutbyttebeskrivelsene (O-LUB) må det meldes ifra til NOKUT. På NOKUTs nettsider fremkommer det når og hvordan melde fra om endringer , og hvilke endringer som kan gjøres uten å søke eller melde fra til NOKUT.