Hopp til hovedinnhold

Fagskolene forventer krisemidler

Publisert: 16. desember 2021

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har varslet at det vil komme en tiltakspakke for studenter og andre i slutten av uken. Studentene er i en vanskelig situasjon og står overfor store utfordringer når det gjelder faglig progresjon og psykososiale utfordringer. Studentene og fagskolene trenger derfor en krisepakke for å komme seg gjennom denne fasen med utbredelsen av Omikron-viruset spesielt og Koronaepidemien generelt.

Fagskolestudentene forventer krisemidler når regjeringen nå samles i statsråd. Utfordringene er store både når det gjelder faglig progresjon og psykososiale utfordringer. Dette må møtes med kraftfulle virkemidler og økonomiske tiltak, sier leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Henning Skau og leder i Nasjonalt Fagskoleråd Arvid Ellingsen.

Allerede trang økonomi

Det er ikke noe nytt at fagskolene fra før av er underfinansiert. Under pandemien har fagskolene lagt ned en enorm innsats og strukket seg langt for å sikre studentenes læringsutbytte. Nå begynner den strikken å bli tøyd veldig langt og det er derfor et skrikende behov for ekstra midler. Tidligere i desember vedtok regjeringen å trekke tilbake de resterende midlene fra pandemi-støtten til tross for sterk kritikk fra sektoren.

Ekspertgruppe foreslo økt driftstilskudd til fagskolene

Den 09.04.2021 kom rapporten «Tiltak for studieprogresjon og gjennomføring». Her la en ekspertgruppe med representanter fra fagskolene, høyskolene og universitetene vekt på at «Fagskoler mottar et driftstilskudd fra staten som ikke er fullt ut kostnadsdekkende …den økonomiske situasjonen gjør at fagskolene ikke har signifikante avsetninger å tære på, eller et økonomisk handlingsrom til omprioriteringer.»

Vi har store forventninger til at regjeringen følger opp ekspertgruppens anbefaling, sier lederne i fagskolesektoren. I den krisetiden vi er inne i nå, er det ekstra viktig å få dekket alle kostnadene til å sikre studentene studieprogresjon og gjennomføring.

Nasjonalt Fagskoleråd og Organisasjon for Norske Fagskolestudenter er bekymret.

Vi har fått flere henvendelser i det siste fra både studenter og fagskoler som er bekymret for at studentene ikke får den oppfølgingen det er behov for, og at vi ikke klarer å fange opp dem som står i fare for å falle fra. Krisepakken fra regjeringen må sikre at ingen av fagskolestudentene faller fra, sier leder av Organisasjon for Norske Fagskolestudenter, Henning Skau og leder i Nasjonalt Fagskoleråd Arvid Ellingsen.