Hopp til hovedinnhold

Fagskoler: Hvordan lykkes med kampanjearbeid

Publisert: 6. januar 2021

Jobber du med rekruttering og markedsføring ved en fagskole? Velkommen til webinar om kampanjearbeid i sosiale medier.

Diku skal nå i vinter, på oppdrag fra Nasjonalt fagskoleråd, gjennomføre en nasjonal kampanje for å gjøre høyere yrkesfaglig utdanning bedre kjent blant ungdom.

Kampanjen lanseres i samarbeid med Kompetanse Norge som driver Utdanning.no – den nasjonale portalen for informasjon om utdanning og yrkesvalg.

En egen nettside for kampanjen vil være på plass i løpet av januar. Her vil interesserte og fremtidige studenter finne informasjon om fagretninger, yrkesvalg og fagskoler. Og alle fagskoler i landet inviteres til å bidra inn i kampanjearbeidet.

Bli med på webinar

Diku inviterer ansatte ved fagskolene til webinaret: «Fagskole – hvordan lykkes med kampanjearbeid»: 21. januar 10:00 - 12:00. Webinaret er særlig rettet mot dem som jobber med markedsføring og rekruttering i fagskolesektoren.

Webinaret vil gi en introduksjon til den nasjonale kampanjen og vil vise hvordan hver fagskole kan bidra til å spre budskapet, samt gi råd om hvordan man kan lykkes med egne kampanjer på sosiale medier.