Hopp til hovedinnhold

Korona-rapport

Publisert: 12. april 2021

Leder i Nasjonalt fagskoleråd, Arvid Ellingsen, har representert Nasjonalt fagskoleråd i en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har levert en rekke tiltak mot forsinkelse i studiene.

Noen av tiltakene er utsteding av foreløpige vitnemål, betinget opptak til masterutdanninger, forlenge oppholdstillatelsen for utenlandsstudentene, mer fleksibel praksis og fortsatt lemping på regler for studiestøtte via Lånekassa.

Viktigste grepet er likevel at vi foreslår å åpne campuser tross høy smitte. Vi mener at fagskoler, høyskoler og universiteter har håndtert denne krisa svært godt, og på en smittevernsfaglig forsvarlig måte som har gjort det trygt for studenter og ansatte.

Dette står ikke i forhold til covid-19-forskriftens kap. 5A der det heter at
institusjonene må holde stengt for studentene, uten unntak.

Som leder i Nasjonalt Fagskoleråd opplevde jeg og Wictor Østvand Jensen, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) et stort gehør fagskolene utfordringer.

Vi fikk arbeidsgruppen med på en vurdering av at fagskolene er i en annen økonomisk situasjon enn universitetene og høyskolene, og at Kunnskapsdepartementet bør vurdere å tilføre fagskolene ekstra ressurser for å iverksette kompenserende tiltak for å støtte opp om studentenes læringsutbytte, studieprogresjon og gjennomføring.

I tillegg fikk vi med viktigheten av å samarbeide med de ansattes fagforeninger og studentenes organisasjoner. Feks heter det at institusjonene bør ha dialog med både de ansattes og studentenes organisasjoner i diskusjonene om et eventuelt utvidet semester.