Hopp til hovedinnhold

Revidering av nasjonale planer for tekniske fag og helsefag

Publisert: 2. februar 2023

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse. Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og gassbehandling og BIM anlegg.

Tre studenter ser på en laptop sammen.

Ønsker du å delta i eller nominere noen til arbeidet?

Les utlysningsteksten og send inn din nominasjon innen 1. mars 2023. 

Nominasjonen merkes med “Nasjonale planer 2023 + Navn på studieretning” og sendes til fagskoleradet@hkdir.no med kopi til fredrik.sagafos@hkdir.no .

Organisering

Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper á tre fagpersoner, hvorav vi ønsker å ha med én representant fra arbeidslivet i hver arbeidsgruppe. Første oppstartssamling vil være i april 2023.