Aktuelt
Aktuelt
02.02.2023

Revidering av nasjonale planer for tekniske fag og helsefag

Nasjonalt fagskoleråd skal i gang med å revidere nasjonale planer for tekniske fag og helsefag. Planene som skal revideres i 2023 er innen helsefag: administrasjon, veiledning, barsel og barnepleie, smittevern og sterilforsyning og observasjons- og vurderingskompetanse.
Innen tekniske fag skal man revidere planene for: BIM installasjon, BIM konstruksjon, prosessteknikk, matteteknikk, boring, brønnservice, havbunnsinstallasjoner, olje- og gassbehandling og BIM anlegg.

Ønsker du å delta i eller nominere noen til arbeidet?
Les utlysningsteksten og send inn din nominasjon innen 1. mars 2023. 

Nominasjonen merkes med “Nasjonale planer 2023 + Navn på studieretning” og sendes til fagskoleradet@hkdir.no med kopi til fredrik.sagafos@hkdir.no.

Organisering 
Arbeidet organiseres i arbeidsgrupper á tre fagpersoner, hvorav vi ønsker å ha med én representant fra arbeidslivet i hver arbeidsgruppe. Første oppstartssamling vil være i april 2023.

Tidsplan

Dato*

Aktivitet 

18.-19.4. 2023 

Oppstartssamling for arbeidsgrupper  

23.-24.5. 2023 

2. arbeidsgruppesamling - digitalt 

10.08.2023 

Innlevering planutkast 

21.08.-16.10.2023 

Høringsrunde  

September 2023 

Innspillsseminar – digitalt 

September 2023 

Innspill fra fagrådene. 

17.10.2023 

3. arbeidsgruppesamling - digitalt 

16.11.2023-17.11.2023 

4. arbeidsgruppesamling 

27.11.2023 

Arbeidet avsluttes og godkjennes i faglige råd 

 * Med forbehold om endringer.